Historien bakom AB Huluhammars Bruk

Huluhammars Bruk startade år 1716 som en smedja med tillhörande sliperi och pappersmassatillverkning. Verksamheten startade vid foten av Taberg och den nödvändiga kraften togs från den intilliggande Tabergsån. I mitten av 1800-talet övertogs verksamheten av en fabrikör Johansson från Stockholm som omvandlade verksamheten till en mekanisk verkstad. Johansson kallades allmänt för "kärnegubben" beroende på de smörkärnor, Huluhammarskärnor, som tillverkades på företaget vid denna tid och framåt. Förutom smörkärnor tillverkade man även gängmaskiner under 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet.

På 1930-talet köptes företaget av en civilingenjör Göransson som bott och verkat i Ryssland. Under Göranssons ledning övergick verksamheten mot tillverkning av borr- och filmaskiner, brödrostar, tvättmaskiner och friktionsskruvpressar upp till 60 ton. Göransson ledde företaget in på 1950-talet.

År 1955 övertogs Huluhammars Bruk av Gustaf Winqvist och Stig Efwerlund som ägde företaget efter övertagandet tillsammans med Carlfors Bruk i Huskvarna. Både Winqvist och Efwerlund arbetade på Carlfors Bruk som fabrikör respektive ingenjör parallellt med att de ledde verksamheten på Huluhammars Bruk. Inledningsvis fortsatte man med att tillverka de produkter som tillverkats tidigare men man övergick gradvis mot en renodlad tillverkning av spjällventiler. Tillverkningen av spjällventilerna utvecklades genom samarbete med olika underleverantörer. Flera olika gjuterier anlitades för att ta fram ventilhuset innan man hittade rätt företag som kunde få till en bra produkt utan porer och håligheter i godset. Ventilfodret, som är en viktig komponent i ventilen, togs fram tillsammans med Kinnanders gummi i Linköping. Kinnanders är fortfarande ensamleverantör av dessa.

Huluhammars Bruk har levererat spjällventiler till hela världen. Ventilen levererades till exempel till samtliga kärnkraftverk i Sverige som ASEA byggde under 1970-talet. Man levererade även ventiler till ASEA:s dåvarande konkurrent Brown Boveri som sedermera gick ihop med ASEA och bildade ABB. ABB har fortsatt att köpa ventilen efter sammanslagningen. När lättbetongindustrin var stor i Sverige levererade Huluhammar sina spjällventiler till de stora fabrikerna Siporex och Ytong. Ventilen har även använts till så udda tillämpning som krematorier där den ingick i ett reningssystem för kvicksilver. ABB Fläkt som köpt Huluhammarsventiler i många år testade alla ventiler som köptes till ett tryck om 2 ATÖ.

I mitten av 1980-talet tog familjen Björklund helt över ägarskapet i Huluhammars Bruk. Familjen Björklund äger Carlfors Bruk AB som sedan tidigare varit hälftenägare i Huluhammar. Sedan år 2008 är Huluhammar helägt av Carlfors Bruk AB. Åke Björklund var VD i företaget under åren 1985-2009. Från den 1 januari 2010 är Joakim Björklund VD i AB Huluhammars Bruk.