Från smörkärnor till spjällventiler

Huluhammars Bruk startade år 1716 som en smedja med tillhörande sliperi och pappersmassatillverkning. Hela verksamheten startade vid foten av Taberg och den nödvändiga kraften togs från den intilliggande Tabergsån.

I mitten av 1800-talet övertogs verksamheten av en fabrikör Johansson från Stockholm som omvandlade verksamheten till en mekanisk verkstad. Johansson kallades allmänt för ”kärnegubben” beroende på de smörkärnor, Huluhammarskärnor, som tillverkades på företaget. Förutom smörkärnor tillverkade man även gängmaskiner under 1800-talets slut och en bit in på 1900-talet.

På 1930-talet köptes företaget av en civilingenjör Göransson. Under hans ledning övergick tillverkningen av bl a borr- och filmaskiner, brödrostar och tvättmaskiner.

År 1955 övertogs företaget av Gustaf Winqvist och Stig Efwerlund som ägde det tillsammans med Carlfors Bruk. Man fortsatte med att tillverka de produkter som tillverkats tidigare men övergick gradvis mot en mer renodlad tillverkning av spjällventiler.

I mitten av 1980-talet tog familjen Björklund helt över ägarskapet i Huluhammars Bruk. Familjen Björklund äger Carlfors Bruk AB som tidigare varit hälftenägare i Huluhammars Bruk.

Sedan 2008 är Huluhammar helägt av Carlfors Bruk AB. Joakim Björklund är idag VD i AB Huluhammars Bruk. Huluhammars Bruk har levererat spjällventiler till hela världen. Hemma i Sverige har man till exempel levererat ventiller till samtliga kärnkraftverk i Sverige.