”Våra första vridspjällventiler tillverkade vi redan 1955”

“Det finns flera exempel på tillämpningar där våra ventiler som installerades vid den tiden fortfarande är i bruk över 60 år senare”

Huluhammars Bruk – ledande tillverkare av högkvalitativa vridspjällventiler

Ventilerna tillverkas för reglering av bland annat pulver, gas, stoft, slam, vätskor, aska samt för ventilationsändamål. Standardventilerna tillverkas i storlek Ø100 – Ø500 mm. De klarar påfrestningar från såväl klimat som kemikalier. En fördel med våra ventiler är att de har en jämförelsevis låg vikt tack vare utformning och materialval.

Ventilerna kan manövreras manuellt i standardutförande men förses ofta med olika manöverdon, som t ex pneumatiska vriddon, luftcylindrar och i vissa fall med elektriskt drivna snäckväxlar. Alla komponenter i våra ventiler är utbytbara.

Vi har alltid ett komplett reservdelslager hemma i våra lokaler, vilket medför snabba leveranser till dig som kund vid behov.

Allt startade 1716 som en smedja med tillhörande sliperi och pappersmassatillverkning  intill Tabergsån vid foten av Taberg…

Livsmedelsgodkänt ventilfoder

Huluhammars bruk har nu tagit fram ett ventilfoder i livsmedelsgodkänt NBR-gummi. Det är godkänt av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA. Fodret kan användas på alla våra ventilstorlekar. 

Vi tillverkar kundanpassade specialmaskiner